Selecteer een pagina

Medisch noodzakelijke voetzorg wordt ook in tijden van corona uitgevoerd.

Wat betekent dit voor u als cliënt?

De medisch pedicure behandelt alleen als:
• er onomkeerbare complicaties optreden als er nú geen voetzorg plaatsvindt.
• achterliggende aandoeningen en bijbehorende gezondheidsaspecten van de cliënt van invloed zijn op het ontstaan van complicaties op korte termijn.
• er bijvoorbeeld sprake is van ingroeiende nagels die zonder behandeling op korte termijn een ontsteking veroorzaken.

Hierbij geldt als voorwaarde dat u géén gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op symptomen van coronabesmetting (verkoudheid / hoesten / niezen / koorts / kortademigheid).

Wij hopen op uw begrip.

Informatie vanuit de brancheorganisatie

Overkoepelend geldt er voor pedicures dat er tot en met 28 april 2020 zo min mogelijk contact met cliënten dient te zijn om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Medisch pedicures verrichten alléén voetzorg die strikt medisch noodzakelijk is en stellen in het geval van niet-gecontracteerde voetzorg zélf de indicatie.

Sinds het kabinet een besluit nam tot verpichte sluiting van alle pedicurepraktijken, was er onduidelijkheid bij medisch pedicures én bij huisartspraktijken over de indicatiestelling van ‘medisch noodzakelijke voetzorg’.

Na overleg tussen ProVoet, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de overheid is er een nuance aangebracht: niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg mag door de medisch pedicure geïndiceerd worden, daar waar dat vóór de coronacrisis ook al het geval was. Er is hiervoor géén (schriftelijke) doorverwijzing van de huisarts meer nodig.

Juridisch gezien valt de medisch pedicure niet onder de zorgberoepen. Eerder in de coronacrisis werd gesteld dat een medisch pedicure óók in het geval van een niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetbehandeling een schriftelijke doorverwijzing nodig heeft van huisarts, podotherapeut of specialist. Vanwege de enorme druk op de huisartsen resulteerde dit voor onnodige extra belasting. Vandaar dat in het overleg met de LHV en de overheid een meer praktische werksituatie is besloten. De overheid zegt inmiddels in haar ‘model noodverordening’ het volgende over onze beroepsgroep:

Model noodverordening vanuit Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het verrichten van uitsluitend medisch noodzakelijke voetzorg door medisch pedicures valt niet onder ‘inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend’ (artikel 2.3 lid 1 onder g), noch onder het verbod op het uitoefenen van contactberoepen (artikel 2.4). Het verbod op het uitoefenen van contactberoepen geldt volgens het tweede lid niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.
In tijden van corona is een (schriftelijke) doorverwijzing van de huisarts dus niet langer in alle gevallen noodzakelijk: er wordt een beroep gedaan op de expertise van de medisch pedicure om zélf te bepalen of behandeling van niet van corona verdachte cliënten momenteel medisch noodzakelijk is. Nogmaals: dit geldt nadrukkelijk alleen voor die noodzakelijke voetzorg waar in de reguliere situatie ook geen verwijzing voor nodig is.
Gecontracteerde zorg met podotherapeutenDe werkwijze met podotherapeuten blijft voor de medisch pedicure ongewijzigd: voor wat betreft de gecontracteerde zorg hanteert de medisch pedicure de overeengekomen afspraak met de podotherapeut en is er voor iedere cliënt een schriftelijke doorverwijzing van de podotherapeut noodzakelijk.